Python简单udp测试环境

有时候,在写UDP通信代码的时候,需要一个简单的测试环境,
下面记录了UDP通信的2种简单的测试代码,可以根据自己的需求稍微修改

udp服务端:

import socket

# AF_INET 表示使用IPv4, SOCK_DGRAM 则表明数据将是数据报(datagrams)
udp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

udp.bind(('0.0.0.0', 8999))

while True:
  rec_msg, addr = udp.recvfrom(1024)
  client_ip, client_port = addr
  print('client_ip:', client_ip, 'client_port:', client_port)

  print('msg from client:', rec_msg.decode('utf8'))

  ack_msg = 'Hello, udp client.'
  udp.sendto(ack_msg.encode('utf8'), addr)

udp客户端:

import socket

# AF_INET 表示使用IPv4, SOCK_DGRAM 则表明数据将是数据报(datagrams)
udp_client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

client_msg = 'Hello udp server.'

udp_client.sendto(client_msg.encode('utf8'), ('127.0.0.1', 9999))

while True:
  rec_msg, addr = udp_client.recvfrom(1024)
  print('msg form server:', rec_msg.decode('utf8'))